Digitálna budúcnosť
6. - 7. október 2023
Residence Hotel & Club ****
Donovaly
Prof. Marko Jakovac, DMD, MSc, PhD

Prof. Marko Jakovac, DMD, MSc, PhD

Vedúci Katedry fixnej protetiky na Fakulte zubného lekárstva v Záhrebe

Docent Marko Jakovac, DMD, MSc, PhD, ukončil štúdium na Fakulte zubného lekárstva v Záhrebe v Chorvátsku v roku 1998. V roku 2000 zložil štátnu skúšku a získal licenciu na samostatnú prax.

V roku 2002 sa začal špecializovať na protetiku.

Po získaní magisterského titulu v roku 2003 a doktorského titulu v roku 2008 sa stal vedúcim asistentom na oddelení protetiky na Škole zubného lekárstva v Záhrebe.

Od roku 2009 je Marko Jakovac asistentom. Je tiež Profesorom a lektorom kurzov v programe ďalšieho vzdelávania "Pokročilé preparačné techniky vo fixnej protetike" na Škole zubného lekárstva v Záhrebe. V roku 2010 bol vymenovaný za vedúceho postgraduálneho kurzu "Estetika vo fixnej protetike na zuboch a implantátoch".

V roku 2012 sa stal vedúcim pregraduálneho kurzu "Predklinická a laboratórna fixná protetika".

V roku 2013 získal cenu dekana za najlepšieho učiteľa na Fakulte zubného lekárstva v Záhrebe a od roku 2015 je vedúcim pregraduálneho kurzu "Mikroskop v zubnom lekárstve".

Od roku 2015 je docentom na Katedre fixnej protetiky a v roku 2018 bol vymenovaný za prodekana pre postgraduálne štúdium na Fakulte zubného lekárstva v Záhrebe. Od roku 2021 je vedúcim Katedry fixnej protetiky.

Marko Jakovac je autorom vysokoškolskej knihy "Predklinická a laboratórna fixná protetika" a spoluautorom viacerých kníh z oblasti záchovnej stomatológie a fixnej protetiky.

Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých prác a aktívne sa zúčastnil na mnohých medzinárodných konferenciách. Prednáša a vedie kurzy (KOL) na medzinárodných konferenciách pre spoločnosti Ivoclar, Carl Zeiss a SironaDentsply CAD-CAM.

Je spoluzakladateľom Európskej akadémie digitálnej stomatológie, viceprezidentom Chorvátskej spoločnosti minimálnej intervenčnej stomatológie a členom Chorvátskej protetickej spoločnosti, Chorvátskej spoločnosti restoratívnej stomatológie, Chorvátskej spoločnosti endodoncie, Chorvátskej spoločnosti dentálnej implantológie, Chorvátskej lekárskej spoločnosti a Chorvátskej stomatologickej komory.

Je tiež majiteľom zubnej kliniky "Aesthetica" a vzdelávacieho centra "Ae Vision" v Záhrebe.

prednáška
Estetické fazety - Digitálny protokol
termín
Sobota 07.10.2023, 11:15 - 13:00

Sylabus prednášky

Estetická stomatológia dnes nie je len o vzhľade, ale aj o funkčnosti a funkčnej odolnosti. Pre funkčnú trvanlivosť sú rozhodujúce znalosti materiálov a precíznosť klinickej a laboratórnej práce. Klinická časť preto kladie na lekára vyššie nároky, najmä ak je terapia minimálne invazívna. Na dosiahnutie tohto cieľa sú lekárom nápomocné protokoly.

Protokol by mal byť jednoduchý a zrozumiteľný pre pacienta, zubného technika aj zubného lekára. Okrem toho by sa ten istý protokol mal vzťahovať na analógovú aj digitálnu stomatológiu. Prvou fázou protokolu je plánovanie. Je to najdôležitejšia časť pre predvídateľný výsledok. Po vypracovaní plánu by sa mal vykonať v zubnej ambulancii a odoslať do zubného laboratória. Zhotovenie provizórií alebo try-in je nevyhnutné na kontrolu plánovania a vykonania. Nakoniec by malo byť dokončenie práce jednoduché a malo by sa riadiť krokmi protokolu.

V prezentácii bude predstavený minimálne invazívny prípad s estetickými fazetami s podrobným vysvetlením protokolu ošetrenia.

Prednášku vedie spoločne s Dragan Stolica.