Digitálna budúcnosť
6. - 7. október 2023
Residence Hotel & Club ****
Donovaly
Dr. Manuela Alborghetti

Dr. Manuela Alborghetti

Dr. Manuela Alborghetti sa zaoberá aditívnou protetickou rehabilitáciou, ktorú zdokonaľuje už viac ako 10 rokov.

V roku 2006 ukončila štúdium na univerzite v Brescii a v roku 2010 ukončila špecializáciu ortodoncie na tej istej univerzite.

Prednášajúca na prvom medzinárodnom kongrese Magna Greece v roku 2018 a na Colloquium Dental v roku 2019.

prednáška
Komplexná additívna rehabilitácia
termín
Piatok 06.10.2023, 13:15 – 14:30 / 14:45 - 16:00

Sylabus prednášky

Cieľom prezentácie je poskytnúť možnosť priblížiť kompletnú protetickú rehabilitáciu od motivačnej fázy s pacientom cez plánovanie až po cementáciu, vrátane výrobných fáz v laboratóriu.

Správny manažment estetickej koncepcie umožňuje určiť plán liečby, ktorý sa vyvinie v stabilné, trvalé a pacientom skvelo prijaté protetické ošetrenie.

Je dôležité si uvedomiť, že neinvazívny prístup je nevyhnutnou víziou na integráciu s tradičnými protetickými protokolmi, tak aby bolo možné liečiť všetky tie klinické situácie, ktoré nenachádzajú ideálnu indikáciu v žiadnom inom prístupe a zostávajú väčšinou nevyliečenými prípadmi, ktoré sa časom zhoršujú, čo si vyžaduje invazívnu liečbu a zvyšuje riziko zlyhania rehabilitácie.

Neoddeliteľný vzťah medzi estetikou a funkciou je kľúčom k dosiahnutiu klinického úspechu, ako aj vzťah medzi klinickou a technickou stránkou, ktorého cieľom je integrácia vzájomných kompetencií s cieľom dosiahnuť vopred stanovený výsledok u pacienta.

Prednášku vedie spoločne s Moreno Fiora.