Digitálna budúcnosť
6. - 7. október 2023
Residence Hotel & Club ****
Donovaly
Dragan Stolica

Dragan Stolica

Zubný technik, špecialista na CAD/CAM zo Slovinska.

Vzdelanie

Dragan Stolica vyštudoval zubnú techniku na FARMÁRSKEJ, KOZMETICKEJ A ZDRAVOTNÍCKEJ VYSOKEJ ŠKOLE LJUBLJANA, LJUBLJANA (Slovinsko), ktorú navštevoval v rokoch 2001 - 2006. Prvé skúsenosti získal na stáži v zdravotnom stredisku Dr. Adolfa Drolca v Maribore.

Pracovné skúsenosti

  • V roku 2007 začal Dragan Stolica pracovať ako zubný technik v súkromnom protetickom zubnom laboratóriu a klinike Popdent d.o.o, Maribor (Slovinsko).
  • V roku 2012 sa stal vedúcim laboratória so všetkými náročnými činnosťami v oblasti protetiky s hlavným zameraním na fixnú protetiku a implantáty.
  • Od roku 2014 pracuje Dragan Stolica ako demonštrátor pre spoločnosť Ivoclar Vivadent AG s hlavným zameraním na digitálne a CAD/CAM technológie.
  • Dragan Stolica absolvoval ďalšie a pokračujúce vzdelávacie kurzy pre zubnú protetiku v Slovinsku a v zahraničí zamerané na teoretickú protetiku, dentálne materiály, chémiu a biológiu.
  • Účasť na medzinárodných majstrovských stomatologických kurzoch, ako je bezkovová keramika, pokročilé školenia CAD/CAM.
  • Je autorom a spoluautorom mnohých medzinárodných a národných článkov. Okrem toho je aj spoluautorom knihy Protokol.
  • Prednášky na témy ako bezkovová keramika a zubné lekárstvo založené na CAD/CAM
prednáška
Estetické fazety - Digitálny protokol
termín
Sobota 07.10.2023, 11:15 - 13:00

Sylabus prednášky

Estetická stomatológia dnes nie je len o vzhľade, ale aj o funkčnosti a funkčnej odolnosti. Pre funkčnú trvanlivosť sú rozhodujúce znalosti materiálov a precíznosť klinickej a laboratórnej práce. Klinická časť preto kladie na lekára vyššie nároky, najmä ak je terapia minimálne invazívna. Na dosiahnutie tohto cieľa sú lekárom nápomocné protokoly.

Protokol by mal byť jednoduchý a zrozumiteľný pre pacienta, zubného technika aj zubného lekára. Okrem toho by sa ten istý protokol mal vzťahovať na analógovú aj digitálnu stomatológiu. Prvou fázou protokolu je plánovanie. Je to najdôležitejšia časť pre predvídateľný výsledok. Po vypracovaní plánu by sa mal vykonať v zubnej ambulancii a odoslať do zubného laboratória. Zhotovenie provizórií alebo try-in je nevyhnutné na kontrolu plánovania a vykonania. Nakoniec by malo byť dokončenie práce jednoduché a malo by sa riadiť krokmi protokolu.

V prezentácii bude predstavený minimálne invazívny prípad s estetickými fazetami s podrobným vysvetlením protokolu ošetrenia.

Prednášku vedie spoločne s Prof. Marko Jakovac, DMD, MSc, PhD.