Digitálna budúcnosť
6. - 7. október 2023
Residence Hotel & Club ****
Donovaly
Moreno Fiora

Moreno Fiora

Moreno Fiora je od roku 1987 vlastník zubného laboratória v Taliansku. Jeho profesionálna história je bohatá na významné funkcie v popredných talianskych združeniach.

Profesionálna história

ANTLO
Regionálny tajomník a kultúrny manažér (Národná asociácia vlastníkov zubných laboratórií)
ISTAD
Hovorca (Inštitút pokročilej zubnej techniky)
SICED
Prezident SICED (Talianska asociácia dentálnych keramikov a laborantov) a predseda kultúrnej komisie

Jeho laboratórium sa teraz nachádza pri jazere Lago di Garda.

Spolupracuje s národným a medzinárodným tímom dentálnych špecialistov a je známy najmä estetickými a funkčnými aditívnymi riešeniami , ako sú fazety bez preparácie, ručne vyrobené na platinovej fólii.

Morenová vlastná technika ILLUMINA SYSTEM umožňuje reprodukovať ľudský chrup vo všetkých klinických podmienkach. Vyučuje vo svojom laboratóriu s medzinárodnými majstrovskými kurzami na mieru.

prednáška
Komplexná additívna rehabilitácia
termín
Piatok 06.10.2023, 13:15 – 14:30 / 14:45 - 16:00

Sylabus prednášky

Cieľom prezentácie je poskytnúť možnosť priblížiť kompletnú protetickú rehabilitáciu od motivačnej fázy s pacientom cez plánovanie až po cementáciu, vrátane výrobných fáz v laboratóriu.

Správny manažment estetickej koncepcie umožňuje určiť plán liečby, ktorý sa vyvinie v stabilné, trvalé a pacientom skvelo prijaté protetické ošetrenie.

Je dôležité si uvedomiť, že neinvazívny prístup je nevyhnutnou víziou na integráciu s tradičnými protetickými protokolmi, tak aby bolo možné liečiť všetky tie klinické situácie, ktoré nenachádzajú ideálnu indikáciu v žiadnom inom prístupe a zostávajú väčšinou nevyliečenými prípadmi, ktoré sa časom zhoršujú, čo si vyžaduje invazívnu liečbu a zvyšuje riziko zlyhania rehabilitácie.

Neoddeliteľný vzťah medzi estetikou a funkciou je kľúčom k dosiahnutiu klinického úspechu, ako aj vzťah medzi klinickou a technickou stránkou, ktorého cieľom je integrácia vzájomných kompetencií s cieľom dosiahnuť vopred stanovený výsledok u pacienta.

Prednášku vedie spoločne s Dr. Manuela Alborghetti.